Slavnostní vojenská přísaha

Slavnostní vojenská přísaha je závazek k plnění vojenských povinností při obraně státu. Zpravidla je vykonávána 1 měsíc po nástupu nových vojáků k výcviku.

Nový text slavnostní přísahy platný od 1. července 2016

Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.

Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.

Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.

Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.

Tak přísahám! „

Předchozí text slavnostní přísahy

Já, voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností,
slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů.
Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!“

Mohlo by se vás také zajímat...