Struktura ozbrojených sil v míru

Ozbrojené síly České republiky
Armáda České republiky
Vojenská kancelář prezidenta republiky
Hradní stráž
Válečná struktura armády České republiky vychází z Washingtonské smlouvy a nastane při přímém ohrožení území České republiky.

Armáda České republiky
Je hlavním subjektem realizace obrany České republiky. Zajišťuje nepřetržitou, nezávislou a efektivní přípravu pro obranu Českého území před napadením nepřítelem.

Vojenská kancelář prezidenta republiky
Je jedním z útvarů ozbrojených sil, který zajišťuje výkon pravomocí prezidenta republiky. Prezident je zároveň vrchní velitel ozbrojených sil.

Hradní stráž
Je samostatnou plně profesionální složkou ozbrojených sil. Strukturu hradní stráže tvoří v podstatě dva prapory a to hudba Hradní stráže a rota zabezpečení. Hradní stráž také zabezpečuje slavnostní ceremoniály.

Resort obrany
Součástí resortu je:
MO (Ministerstvo obrany)
vojenské zpravodajství
vojenská policie
společné síly
síly podpory a výcviku
a další úřady jejichž činnost se odlišuje od ostatních sil
Ministerstvo obrany (MO)
Hlavní orgán státní správy pro zabezpečení obrany území ČR. Řídí zejména armádu České republiky a podílí se na tvorbě vojenské politiky. Zajišťuje spolupráci s armádami jiných států.

Vojenské zpravodajství
Zpravodajská služba je orgán pro získávání, shromažďování a vyhodnocení informací důležitých pro bezpečnost a obranu České republiky.

Zpravodajské služby rozdělujeme na:
Bezpečnostní informační služba (BIS)
Vojenské zpravodajství
Úřad pro zahraniční styk a informace
Vojenská policie
VP (vojenská policie) plní úkoly ochrany ozbrojených sil a veškerého majetku s jimž MO hospodaří. Snahou VP je také snížení trestných činů v řadách AČR a v neposlední řadě prevence.

Struktura Vojenské policie:

Ministr obrany ČR

Náčelník Vojenské policie —> Hlavní velitelství vojenské policie Praha

Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha
Velitelství Vojenské policie Stará Boleslav
Velitelství Vojenské policie Tábor
Velitelství Vojenské policie Olomouc
Útvar speciálních operací Vojenské policie

Mohlo by se vás také zajímat...