Domů | Kariéra | Výcvik | Kontaktujte nás | Diskusní fórum


Struktura ozbrojených sil v míru

Ozbrojené síly České republiky

Armáda České republiky
Vojenská kancelář prezidenta republiky
Hradní stráž

Válečná struktura armády České republiky vychází z Washingtonské smlouvy a nastane při přímém ohrožení území České republiky.

Armáda České republiky

Je hlavním subjektem realizace obrany České republiky. Zajišťuje nepřetržitou, nezávislou a efektivní přípravu pro obranu Českého území před napadením nepřítelem.

Vojenská kancelář prezidenta republiky

Je jedním z útvarů ozbrojených sil, který zajišťuje výkon pravomocí prezidenta republiky. Prezident je zároveň vrchní velitel ozbrojených sil.

Hradní stráž

Je samostatnou plně profesionální složkou ozbrojených sil. Strukturu hradní stráže tvoří v podstatě dva prapory a to hudba Hradní stráže a rota zabezpečení. Hradní stráž také zabezpečuje slavnostní ceremoniály.

Resort obrany

Součástí resortu je:
 • MO (Ministerstvo obrany)
 • vojenské zpravodajství
 • vojenská policie
 • společné síly
 • síly podpory a výcviku
 • a další úřady jejichž činnost se odlišuje od ostatních sil
 • Ministerstvo obrany (MO)

  Hlavní orgán státní správy pro zabezpečení obrany území ČR. Řídí zejména armádu České republiky a podílí se na tvorbě vojenské politiky. Zajišťuje spolupráci s armádami jiných států.

  Vojenské zpravodajství

  Zpravodajská služba je orgán pro získávání, shromažďování a vyhodnocení informací důležitých pro bezpečnost a obranu České republiky.

  Zpravodajské služby rozdělujeme na:
 • Bezpečnostní informační služba (BIS)
 • Vojenské zpravodajství
 • Úřad pro zahraniční styk a informace
 • Vojenská policie

  VP (vojenská policie) plní úkoly ochrany ozbrojených sil a veškerého majetku s jimž MO hospodaří. Snahou VP je také snížení trestných činů v řadách AČR a v neposlední řadě prevence.

  Struktura Vojenské policie:

  Ministr obrany ČR

  Náčelník Vojenské policie ---> Hlavní velitelství vojenské policie Praha

 • Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha
 • Velitelství Vojenské policie Stará Boleslav
 • Velitelství Vojenské policie Tábor
 • Velitelství Vojenské policie Olomouc
 • Útvar speciálních operací Vojenské policie
 • Domů
  Inspekce ministra obrany
  Krajská vojenská velitelství
  Nepotřebný majetek
  Práce u AČR
  Státní znaky
  Struktura armády
  Vojenské hodnosti
  Vojenské hodnosti-1.1.2011
  Vojenské posádky
  Vojenská přísaha
  Vojenské školy a studia
 • Školící středisko
 • Střední a vyšší škola
 • VŠ - UNOB
 • VŠ - UK FTVS

 • Vojenské uniformy
  Vojenský výcvik
  Vojenské vyznamenání
  Zahraniční mise
  Zákon o vojácích z povolání
  Změna zákona č.221
  Partneři

  
  Copyright © 2008 ArmádaČeskéRepubliky.Cz Všechna práva vyhrazena. Vítejte, dnes je 14.05 2021
  Policie české republiky |