Státní znaky

Státní znaky jsou symboly, nebo předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální označení.

Velký státní znak

velký státní znak Velký státní znak je tvořen z rozčtvrceného štítu. V prvním a posledním poli je na červeném podkladu dvouocasí lev se zlatou korunou (znak Čech). Ve druhém poli se nachází na modrém podkladu šachovaná stříbrno červená orlice se zlatou korunou (znak Moravy). A nakonec ve třetím poli se nachází na zlatém podkladu černá orlice se stříbrným půlměsícem a zlatou korunou (znak Slezska).

Malý státní znak

malý státní znak Malý státní znak je ve tvaru štítu s červeným podkladem. Je na něm stříbrný lev se zlatou korunou. Státním znakem se stal od roku 1918, dříve jej používali Přemyslovci. Malý státní znak se používá převážně k označení sídel státních orgánů. Dále jej můžeme vidět na úředním razítku, státním pečetidle a jiných úřady užívaných materiálech.

Státní barvy

státní barvy Státná barvy se skládají z bílé, červené a modré a to v uvedeném pořadí. Tento státní znak se nazývá trikolóra. Bílá barva symbolizuje čistotu, červená barvy symolizuje krev prolitou za obranu vlasti a modrá smbolizuje oblohu. Národní barvy českých zemí jsou vymezeny pro Čechy– bílá, červená, Morava – žlutá, červená a Slezsko – žlutá, černá.

Vlajka prezidenta republiky Vlajka prezidenta republiky je též nazýváva „prezidentskou standartou“ a je taktéž státním znakem české republiky. Je bílá, po okrajích má střídavě bílo – červeno – modré plamínky a uprostřed vlajky je velký státní znak pod kterým je nápis „PRAVDA VÍTĚŽÍ“. Po stranách státního znaku jsou zlaté lipové ratolesti. Tato vlajka je přesně definovaná zákonem o státních symbolech.

Státní vlajka Státní vlajka je oficiálním znakem reprezentujícím českou republiku. Vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu mezi které je vsunut modrý klín, který sahá do poloviny vlajky. Tato vlajka je totožná s vlajkou bývalého Československa. Vlajka je definována zákonem o státních symbolech.

Státní pečeť Státní pečeť se používá k ověření mezinárodních smluv a má ji v úschově prezident republiky. Státní pečeť je tvořena velkým státním znakem, který má po stranách lipové ratolesti a kolem je nápis „Česká republika“.

Mohlo by se vás také zajímat...