Nové vojenské hodnosti platné od 1.1.2011

Současná hodnostní struktura profesionálních ozbrojených sil je naprosto nevyhovující a proto došlo při poslední novelizaci zákona k její změně která nabývá účinnosti k 1.1.2011. U „starého“ hodnostního značení je nejnižší hodnost profesionálního vojáka rotný což nás dělá „armádou šarží“. U nových hodností se začnou znovu užívat hodnosti jako vojín, svobodník, desátník a četař. Nejvíce změn proběhlo od mužstva až do sboru praporčíků a od sboru nižších důstojníků nám už jen pár hodností vypadlo.

Mužstvo
Vojín (voj.)vojín
Svobodník (svob.)svobodník
Poddůstojníci
Desátník (des.)desátník
Četař (čet.)četař
Rotný (rtn.)rotný
Sbor praporčíci
Rotmistr (rtm.)rotmistr
Nadrotmistr (nrtm.)nadrotmistr
Praporčík (prap.)praporčík
Nadpraporčík (nprap.)nadpraporčík
Štábní praporčík (št.prap.)štábní praporčík
Sbor nižší důstojníci
Poručík (por.)poručík
Nadporučík (npor.)nadporučík
Kapitán (kpt.)kapitán
Sbor vyšší důstojníci
Major (mjr.)major
Podplukovník (pplk.)podplukovník
Plukovník (plk.)plukovník
Sbor generálové
Brigádní generál (brig.gen.)brigádní generál
Generálmajor (genmjr.)generálmajor
Generálporučík (genpor.)generálporučík
Armádní generál (arm.gen.)armádní generál

Mohlo by se vás také zajímat...