Slavnostní vojenská přísaha

Slavnostní vojenská přísaha je závazek k plnění vojenských povinností při obraně státu. Zpravidla je vykonávána 1 měsíc po nástupu nových vojáků k výcviku. Nový text slavnostní přísahy platný od 1. července 2016 Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu …

Struktura ozbrojených sil v míru

Ozbrojené síly České republikyArmáda České republikyVojenská kancelář prezidenta republikyHradní strážVálečná struktura armády České republiky vychází z Washingtonské smlouvy a nastane při přímém ohrožení území České republiky. Armáda České republikyJe hlavním subjektem realizace obrany České republiky. Zajišťuje nepřetržitou, nezávislou a efektivní přípravu pro obranu Českého území …

Nové vojenské hodnosti platné od 1.1.2011

Současná hodnostní struktura profesionálních ozbrojených sil je naprosto nevyhovující a proto došlo při poslední novelizaci zákona k její změně která nabývá účinnosti k 1.1.2011. U „starého“ hodnostního značení je nejnižší hodnost profesionálního vojáka rotný což nás dělá „armádou šarží“. U nových hodností se začnou znovu užívat hodnosti …

Státní znaky

Státní znaky jsou symboly, nebo předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální označení. Velký státní znak  Velký státní znak je tvořen z rozčtvrceného štítu. V prvním a posledním poli je na červeném podkladu dvouocasí lev se zlatou korunou (znak Čech). Ve druhém poli …