Nepotřebný majetek AČR

Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku MO Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku MO (ONNM SSM MO) je koncepčním a výkonným orgánem Ministerstva obrany v oblasti ochrany, ekonomického a hospodárného nakládání s nepotřebným majetkem státu, se kterým má příslušnost …

Krajská vojenská velitelství

Seznam Krajských vojenských velitelství Krajské vojenské velitelství Hlavího města Praha Úřední hodiny: PO 8.00 – 17.00 ÚT 8.00 – 16.00 ST 8.00 – 17.00 ČT 8.00 – 16.00   Adresa KVV Hlavího města Praha: Křižíkova 12/20 Praha 8 – Karlín, PSČ 186 01 Telefon: 973 …

Inspekce ministra obrany

Kontakt: Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Tychonova 1 160 01 Praha 6 tel.: 973 200 302 fax: 973 200 303 Rozdělení inspekce ministra obrany 1. Odbor inspekce vojsk 2. Odbor právní a ekonomické inspekce 3. Oddělení lidských práv 4. Referát odvolání a analýz 5. Oddělení …