Inspekce ministra obrany

Kontakt:

Ministerstvo obrany
Inspekce ministra obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6

tel.: 973 200 302
fax: 973 200 303

Rozdělení inspekce ministra obrany

1. Odbor inspekce vojsk

2. Odbor právní a ekonomické inspekce

3. Oddělení lidských práv

4. Referát odvolání a analýz

5. Oddělení vnitřní správy

Popis IMO (Inspekce Ministra Obrany)

Inspekce ministra obrany je nejvyšším vnitřním kontrolním orgánem Ministerstva obrany odpovědným za provádění vnitřní kontroly v působnosti resortu MO (mimo oblast finanční kontroly) a na základě pověření ministra i dalších kontrol (např. vyplývajících ze zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole).

Mohlo by se vás také zajímat...