Nepotřebný majetek AČR

Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku MO Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku MO (ONNM SSM MO) je koncepčním a výkonným orgánem Ministerstva obrany v oblasti ochrany, ekonomického a hospodárného nakládání s nepotřebným majetkem státu, se kterým má příslušnost …

Práce v armádě

Vše co potřebuji vědět když se chci stát profesionálním vojákem Kdo je voják z povolání ? Voják z povolání je příslušník ozbrojených sil, který složil slavnostní vojenskou přísahu a řídí se etickým kodexem vojáka. Jeho úkolem je obrana lidu a vlasti. Je to vojenský profesionál ! Proč …

Inspekce ministra obrany

Kontakt: Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Tychonova 1 160 01 Praha 6 tel.: 973 200 302 fax: 973 200 303 Rozdělení inspekce ministra obrany 1. Odbor inspekce vojsk 2. Odbor právní a ekonomické inspekce 3. Oddělení lidských práv 4. Referát odvolání a analýz 5. Oddělení …