Slavnostní vojenská přísaha

Slavnostní vojenská přísaha je závazek k plnění vojenských povinností při obraně státu. Zpravidla je vykonávána 1 měsíc po nástupu nových vojáků k výcviku. Nový text slavnostní přísahy platný od 1. července 2016 Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu …

Struktura ozbrojených sil v míru

Ozbrojené síly České republikyArmáda České republikyVojenská kancelář prezidenta republikyHradní strážVálečná struktura armády České republiky vychází z Washingtonské smlouvy a nastane při přímém ohrožení území České republiky. Armáda České republikyJe hlavním subjektem realizace obrany České republiky. Zajišťuje nepřetržitou, nezávislou a efektivní přípravu pro obranu Českého území …

Nové vojenské hodnosti platné od 1.1.2011

Současná hodnostní struktura profesionálních ozbrojených sil je naprosto nevyhovující a proto došlo při poslední novelizaci zákona k její změně která nabývá účinnosti k 1.1.2011. U „starého“ hodnostního značení je nejnižší hodnost profesionálního vojáka rotný což nás dělá „armádou šarží“. U nových hodností se začnou znovu užívat hodnosti …

Státní znaky

Státní znaky jsou symboly, nebo předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální označení. Velký státní znak  Velký státní znak je tvořen z rozčtvrceného štítu. V prvním a posledním poli je na červeném podkladu dvouocasí lev se zlatou korunou (znak Čech). Ve druhém poli …

Nepotřebný majetek AČR

Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku MO Odbor pro nakládání s nepotřebným majetkem Sekce správy majetku MO (ONNM SSM MO) je koncepčním a výkonným orgánem Ministerstva obrany v oblasti ochrany, ekonomického a hospodárného nakládání s nepotřebným majetkem státu, se kterým má příslušnost …

Práce v armádě

Vše co potřebuji vědět když se chci stát profesionálním vojákem Kdo je voják z povolání ? Voják z povolání je příslušník ozbrojených sil, který složil slavnostní vojenskou přísahu a řídí se etickým kodexem vojáka. Jeho úkolem je obrana lidu a vlasti. Je to vojenský profesionál ! Proč …

Krajská vojenská velitelství

Seznam Krajských vojenských velitelství Krajské vojenské velitelství Hlavího města Praha Úřední hodiny: PO 8.00 – 17.00 ÚT 8.00 – 16.00 ST 8.00 – 17.00 ČT 8.00 – 16.00   Adresa KVV Hlavího města Praha: Křižíkova 12/20 Praha 8 – Karlín, PSČ 186 01 Telefon: 973 …

Inspekce ministra obrany

Kontakt: Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Tychonova 1 160 01 Praha 6 tel.: 973 200 302 fax: 973 200 303 Rozdělení inspekce ministra obrany 1. Odbor inspekce vojsk 2. Odbor právní a ekonomické inspekce 3. Oddělení lidských práv 4. Referát odvolání a analýz 5. Oddělení …